Arkkitehtuurikoulu Arkki antaa lapsille ja nuorille taiteen laajaa perusopetusta arkkitehtuurissa. Lisäksi Arkki järjestää arkkitehtuuri-, muotoilu, kuvataide-, pienoismalli-, ja majanrakennuskursseja. Opetusta järjestetään sekä koulujen lukukausiaikoina iltaisin ja viikonloppuisin että kesäloma-aikaan intensiivikursseina. Tutustu laajaan talvi- ja kesäkurssitarjontaamme opetus ja kesäkurssit -osioissa.

Meiltä voit myös tilata työpajoja päiväkotiryhmille ja koululuokille, Karkkitehtuuri- tai muita syntymäpäivätyöpajoja sekä koulutuskursseja.

Tietoa Arkista

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki toimii Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Arkki on järjestänyt opetusta jo 15 vuotta. Koulua ylläpitää kannatusyhdistys, joka on perustettu 1993. Oppilaita Arkissa on vuosittain yhteensä kursseilla ja taiteen perusopetuksessa n. 800, iältään 4-19-vuotiaita. Viikottain arkkitehtuurin perusopetukseen osallistuu 500 lasta ja nuorta.

Arkkitehtuurin opetus Arkissa

Arkkitehtuurin perusopetusta annetaan varhaisiän (4-6v) opinnoissa 10 lapsen ryhmissä ja perusopinnoissa (7-14v) 12 oppilaan ryhmissä. Syventävät opinnot on tarkoitettu 14-18-vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Varhaisiän opinnoissa ja perusopinnoissa opetuskertojen kesto on useimmiten kaksi tuntia kerrallaan, syventävissä opinnoissa kolmesta neljään tuntia kerralla. Erikoiskursseilla opetuskerran pituus vaihtelee kolmesta kahdeksaan tuntiin. Kaikki alle kouluikäisten opetus tapahtuu lapsi-vanhempi-ryhmissä, joissa jokaisella oppilaalla on mukana aikuinen.

Taiteen perusopetus

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki antaa taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteiden mukaista opetusta. Taiteen perusopetus lapsille ja nuorille on koulun taideopetusta täydentävää opetusta. Sitä antavat Suomessa pääsääntöisesti lasten ja nuorten taideoppilaitokset (musiikkiopistot, kuvataidekoulut, tanssikoulut, arkkitehtuurikoulut jne.).

Arkkitehtuurikoulu Arkin lapsille ja nuorille suunnattu arkkitehtuurin opetustarjonta on maailman laajin opetuksen sisältöjen ja tuntimäärien mukaan mitattuna. Arkkitehtuurin perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää toimintaa. Vastaavaa ei tiedettävästi ole tarjolla missään muualla maailmassa.

 

        


 





___________________

LASTEN ARKKITEHTUURIKARTTA

C My City!

___________________

Our Cities
- Barcelona, Helsinki, Tokio

Our Cities -blogi

 



Creating the Future -julkaisu
Creating the Future publication